fbpx
  • Ons verhaal
  • Raak betrokken
  • Achtergrond
  • Geef jij?

Arts Alive: De noodzaak van Art Education

Bewegingskunst buiten het theater
Bewegingskunst, dat verwacht je in eerste instantie in het theater. Theatermaakster Carla Veldhuis ziet echter veel meer mogelijkheden. Voor haar biedt elke plaats waar mensen elkaar ontmoeten ruimte voor inspiratie en verbinding door middel van bewegingskunst. Het is dan ook
niet voor niets dat ze meewerkt aan het Dickens Festival in Deventer, waar ze met living statues de harten raakt. Hetzelfde geldt voor Wandeltheater Dolorosa waar gemiddeld 150 vrijwilligers jaar-in-jaar-uit een enorme productie neerzetten zonder het theater van binnen te zien. Maar niet alleen Carla Veldhuis ook andere theatermakers binnen Arts Alive kijken breder. Zo denkt Inès Kok-Van Triest ook out-of-the-box. Met haar theaterproject “De Hoven” voerde ze een theaterproductie op in een woonwijk op maar liefst 7 locaties. Eén daarvan was een huiskamer.

Creatief een boodschap overbrengen
De traditionele manier van een boodschap doorgeven is spreken. Dit zie je in vele terreinen van de samenleving, bijvoorbeeld op scholen en in kerken. Volgens Carla Veldhuis kan dat anders en hebben mensen juist daar hard bewegingskunst nodig. Elke zondag komen er in Nederland vele
duizenden mensen bij elkaar in kerken om naar een gesproken boodschap te luisteren. Naast het spreken zijn er nog veel meer andere vormen waarmee je een boodschap door zou kunnen geven. Ondersteunend kun je met wat meer creativiteit ervoor zorgen dat je boodschap niet alleen het hoofd maar ook het hart raakt.

Meer kunst is hard nodig
Het zou mooi zijn als er in de maatschappij meer ruimte ontstaat voor kunst als middel om een boodschap door te geven. Vooral ook omdat veel mensen een theoretisch verhaal van meer dan 20 minuten meestal niet goed kunnen volgen. Voor mensen met ADHD, autisme, of soortgelijke beperkingen is dit zelfs helemaal ondoenlijk. Vanuit dit perspectief en haar verlangen om boodschappen door te geven door middel van kunst, kwam Carla Veldhuis met het idee om hier verandering in te brengen.

Meer kunst in de samenleving doet iedereen goed, maar hoe kom je daar?Je kan natuurlijk overal gaan optreden, maar daarmee is je bereik toch nog erg klein. Veel effectiever is het om het aanwezige potentieel te gaan trainen. Zoekend naar potentieel bleek dat er veel mensen waren die zich wilden bekwamen. Veelal amateurs die met kunst bezig wilden gaan maar niet goed wisten hoe ze hier verder in konden komen. Naast deze amateurs kwam ze ook professionals tegen met hetzelfde verlangen. Kwaliteit bieden en tegelijkertijd bouwen aan een ondersteunende cultuur.

Het creëren van een veilige ondersteunende cultuur
Voor goede kunst moet je vanuit je hart kunnen spreken en daar is vaak veiligheid voor nodig. Streven naar kwaliteit vraagt soms om een
aanpak waardoor die veiligheid sterk verminderd. Het zoeken van een weg waarin men streeft naar kwalitatieve groei en tegelijkertijd die ander volledig in zijn of haar waarde laat, dat was de uitdaging. Hiernaar zoekend is er binnen Arts Alive, de organisatie waar vanuit deze kunstenaars werken, een goed evenwicht gevonden.

Dit evenwicht werkt zo goed dat zelfs professionals de huidige cultuur binnen de activiteiten en kunstenaarscommunity als een groot pluspunt ervaren. Binnen Arts Alive is hierdoor bij diverse professionals een groot verlangen ontstaan om creatieve processen los te maken bij de nieuwe
generatie. Door hen technieken aan te leren en bovenal door gezamenlijk deze positieve cultuur van waardering, eerlijkheid en authenticiteit door te geven. Vanuit dit verlangen zijn er binnen Arts Aliver diverse onderwijsactiviteiten ontwikkeld.

Deze prachtige foto doet mij denken aan al de mooie dingen die God geeft. Mijn ervaring is dat God zowel in de mooie als de moeilijke momenten in het leven zegenend aanwezig is. Bedenk maar eens waarvoor je vandaag dankbaar kan zijn, óók al is het iets kleins. Waar doet deze foto jou trouwens aan denken?
Oók zo benieuwd naar wat voor #SURPRISE je vanavond zal krijgen??Misschien krijg je wel een kaartje voor een voorstelling van #Wandeltheater Dolorosa op 28 of 29 maart! 👍#kadotip #Sinterklaas👍Koop je kaartje via https://www.truetickets.nl/wandeltheater-dolorosa
Zeg... let je even op??? Er komt NIEUWS aan
Nog vóórdat je bestond, kende Hij jouw naam. Jij bent BEDOELD, wist je dat? HIJ kent je <3Dit bijzondere beeld van deze hart-verbondenheid is te zien bij Wandeltheater Dolorosa in #Kampen
God die aarde en hemel schiep, de sterren hun eigen plaats gaf, alles tot in detail vorm gaf… die God vertrouwt de mens, jij en ik, Zijn creatie toe (Psalm 8: vers 4-7)Wat bijzonder dat wij samen met Hem voor Zijn schepping mogen zorgen!
Voel jij je wel eens opgesloten?Je voelen als een vogel in een kooi is niet fijn. Toch is het voor velen een realiteit. Al die verwachtingen van anderen, niet de kansen krijgen die je verdient, de angst om te falen of afgewezen te worden die je bindt,  de onmogelijkheden waarmee je geconfronteerd wordt in het leven van alledag, het kan voelen als een kooi die je weerhoudt om werkelijk tot je doel te komen.We zijn benieuwd naar wat jou een opgesloten gevoel geeft?
Soms is het leven gewoon INGEWIKKELD. En nu het eerder donker is, is dat soms extra lastig. Maar weet je dat God je wil helpen? Hij is maar 1 gebed bij je vandaan is... Vertel Hem wat op je <3 ligt, in je eigen woorden. Probeer maar
Kom wie dorst heeft, God schenkt liefde…Jezus bood water aan een vrouw die verschopt was en in de ogen van haar dorpsgenoten een grote schande (zie Johannes 4). Dit kleine gebaar van naastenliefde, van aandacht geven, van luisteren en het gesprek wat daarop volgde maakte veel los.
Vandaag is het Nationale #Heldendag .... WIE is JOUW #HELD?
Achtergrond

Visie
Arts Alive is opgericht vanuit het verlangen om anderen te inspireren en op te leiden. Vanuit onze relatie met God doen we veel ervaringen en indrukken op die we graag overbrengen door middel van kunst. Wij geloven dat wij door kunst God als Schepper kunnen eren en Zijn creativiteit mogen weerspiegelen. Kunst is voor ons een taal die harten raakt, een middel waarmee we mensen essentiële thema’s kunnen laten begrijpen en krachtig verstaanbaar kunnen maken. Sterker nog: Kunst heeft een helende, verbindende invloed.

Om die reden vinden wij het belangrijk om een cultuur te creëren waarin mensen vanuit veiligheid en geborgenheid hun artistieke kant kunnen ontdekken en ontwikkelen. Arts Alive heeft als visie om gaven en talenten op het gebied van kunst tot bloei te laten komen en ter ere van God in te zetten. Hierbij bouwen wij aan karakter, een positieve houding en een levensstijl die gekenmerkt wordt door werkelijke vrijheid. Een creatieve en kunstzinnige levensstijl waarin God centraal staat.

Missie
Onze missie is ons netwerk van creatieve mensen uit te laten groeien tot een kerkmuur-overstijgende beweging van kunstenaars die God en hun medemens willen dienen met tal van unieke en kunstzinnige vaardigheden.

 

Adres:
Stichting Arts Alive
Versteegstraat 9
7425 CH Deventer
www.artsalive.nl

Contactpersoon:
Carla Veldhuis
0570-655094
info@artsalive.nl

RSIN: 856718713
KvK: 66837979
ANBI: Ja, Culturele ANBI

Art Education – Project van Arts Alive

€0 of €5.000 raised
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00