fbpx

Vanuit Stichting Reaching & Teaching zetten wij, familie van Noort, ons in voor zowel jongeren in Portugal als jongeren uit Nederland.
Op deze pagina kun je meer lezen over ons nieuwe initiatief “Dream and Live”.  Voor dit project zijn we opzoek naar 2.500 euro per jaar. Help jij ons om jongeren te bereiken?

Project Dream and Live

€0 van de €2.500 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00 One Time

Wil je ons per maand steunen of meer over ons persoonlijk weten?
Kijk dan eens op:  https://vannoortnaaroost.nl of stuur ons een mailtje:  info@vannoortnaaroost.nl 

Discipelschap voor jongeren:
We willen het evangelie delen, en jonge mensen laten groeien in hun relatie met God de Vader, de Heilige Geest en Jezus, door hen te coachen en begeleiden. 

Vanuit die passie geven wij les en gaan ze gesprekken aan met mensen (reaching en teaching).  Focus van het lesgeven is om (jonge) mensen meer te leren over wie God is en hoe Hij zich in hun dagelijks leven wil openbaren. Onderwerpen waarover met name les gegeven wordt zijn het Vaderhart van God, Gods stem verstaan, Identiteit en de Heilige Geest.

Nieuw project: Dream and Live
In het project “Dream and Live” komen de activiteiten die de stichting wil uitvoeren samen.  Het is een 4 daagse conferentie waarin middels een programma aan de hand van het leven van Jozef. Waarin thema’s als identiteit, vergeving, Gods stem verstaan allemaal aan de orde komen. In het programma is veel ruimte voor gesprek, en daarmee voor persoonlijke coaching en begeleiding.  Het doel is om deze conferentie aan te bieden in Portugal, voor Portugezen en voor Nederlanders die in een andere omgeving met deze thema’s aan de slag willen. Ook kan dit programma wereldwijd op verzoek van kerken of organisaties worden uitgewerkt.

Wat hebben we nodig?
Om dit project uit te voeren is het nodig om alle materialen te kunnen kopen en getraind te worden om het programma te mogen geven.
Daarna zijn er kosten aan iedere conferentie verbonden. De medewerkers van de stichting krijgen geen salaris en hebben ook fondsen nodig om dit programma te kunnen uitvoeren. Benodigde jaarlijkse kosten € 2.500 euro

 

geven

Project Dream and Live

€0 van de €2.500 opgehaald
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00 One Time

Achtergrond

Waarom “Reaching & Teaching”?
Waarom we doen wat we doen en ons toe geroepen voelen is samengevat in een Bijbeltekst: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.”
(1 Petrus 2:9).

Hierin zitten voor ons als stichting de volgende kernwaarden

Reaching:
Het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel verkondigen. (grote daden verkondigen)

Teaching:
Het overbrengen van de boodschap door middel van lesgeven, bijeenkomsten en spreekbeurten. (een volk dat God zich verworven heeft).

Discipelschap:
We willen het evangelie delen, en jonge mensen laten groeien in hun relatie met God de Vader, de Heilige Geest
en Jezus, door hen te coachen en begeleiden (uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters).

De stichting voert haar activiteiten met name uit vanuit een visie dat ieder mens behoefte heeft en gemaakt is voor relatie. Met uiteindelijk zijn Creator en ook met elkaar. De medewerkers van de stichting zijn dan ook mensen die open staan om te luisteren naar de persoonlijke verhalen en echt uit willen leven wat in de missie van de stichting beschreven staat. Mensen laten groeien in hun eigen identiteit en hen uitdagen om dichter naar Jezus toe te bewegen waar zij ook op die weg op dat moment zijn.

Medewerkers van de stichting zijn overtuigd Christen en hebben een passie voor Jezus. En hebben daarnaast een passie voor mensen en zijn gericht op coaching, mentoring en begeleiding (discipelschap). De manieren waarop dit gebeurt zijn heel verschillend en per persoon wordt gekeken wat het beste past.

Waar werken we?
De stichting voert haar werkzaamheden uit vanuit Portugal, enerzijds om de lokale bevolking en jeugd te bereiken met het evangelie. En jonge Portugezen te ondersteunen in het vinden van hun identiteit. Anderzijds om vanuit Portugal jonge mensen uit Nederland te ontvangen voor een “retraite periode” om los van de bestaande dagelijkse structuur na te denken over hun identiteit en doel met hun leven voor de komende jaren.

Adres:
Stichting Reaching and Teaching
Lange Akker 15
6711 TK Ede
www.reachingandteaching.nl

Contactpersoon:
Suzon Noort
info@vannoortnaaroost.nl

RSIN: 857704308
KvK: 6905461
ANBI: Ja, ANBI