fbpx
  • Ons verhaal
  • Achtergrond
  • Geef jij?

Taka tuka - Integratie door theater-taallessen

Als trotse Nederlander en sociaal cultureel werker heeft Inès Kok-Van Triest zichzelf de vraag gesteld of vluchtelingen in Nederland wel echt welkom zijn? Zij vroeg zich dit af vanwege de groeiende populariteit van rechtse politieke partijen die elke vluchteling bijna als crimineel neerzetten. Zijn in zo’n klimaat vluchtelingen wel echt welkom? En hierbij doelt zij vooral op de vluchteling die door de overheid terecht een status heeft gekregen. De vluchteling waarvan de overheid zegt: We willen jou bescherming bieden tegen het geweld wat jou in je thuisland bedreigt.

Uit onderzoek blijkt…
Het Sociaal Cultureel Planbureau deed onderzoek naar integratie van Syrische vluchtelingen. Verrassend genoeg voelt het merendeel van de Syriërs zich welkom en veilig in Nederland. Helaas betekent dit niet dat de integratie soepel verloopt. Uit het gehele onderzoek blijkt dat integratie bemoeilijkt wordt door: taalachterstand, psychische problemen, vooroordelen in de Nederlandse samenleving en gebrek aan netwerk.

 Als sociaal cultureel werker en theatermaker heeft Inès een concept ontwikkeld wat daar een antwoord op kan bieden .Zij wil dit concept graag als pilot uittesten. Als Stichting De Talentstrateeg geloven we in dit concept. 

 

Taka Tuka – Theater-taallessen
Het concept werkt als volgt: Een groep van ongeveer 15-35 jongeren in de leeftijd 12-18 jaar, bestaande uit zowel jongeren die gevlucht zijn, als Nederlandse jongeren, gaat wekelijks, in de periode van augustus- januari naar een theater-taalles. In de lessen is aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden, talentontwikkeling (op speelse wijze verwerven van de Nederlandse taal) en identiteitsvorming. Na de les gaan ze een uur koken en samen de maaltijd nuttigen. Bij het koken leren de tieners kookvaardigheden en tijdens het eten bouwen zij aan vriendschappen.

Binnen het lesmateriaal is er aandacht voor veiligheid, het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden en het stimuleren van een veilige leeromgeving. Daarnaast ligt er een focus op taalverwerving en -stimulering.

Door middel van theater worden alledaagse (thuis)situaties en bijbehorende gevoelens bespreekbaar gemaakt. Tenslotte is er ook nog aandacht voor netwerkontwikkeling (hoe bouw je aan relaties, wat zijn daarbij typische Nederlandse gebruiken) en vooroordelen (bewustmaken dat iedereen vooroordelen heeft en leren hoe je deze kunt voorkomen).

Achtergrond

Statutaire doelstelling:
Stichting De Talentstrateeg heeft als doel het bevorderen van Nederlands talent op het gebied van kunst en muziek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie:
Wij willen een platform en adviesorgaan zijn voor jong talent op het gebied van kunst en muziek.

Missie:
Het bevorderen van Nederlands talent door middel van advies, promotie en praktische ondersteuning. Op die manier kunnen jonge mensen hun talent ontdekken en de kans krijgen te schitteren.

Operationele doelstellingen
Onze operationele doelstellingen zijn voor de komende drie jaar (2019-2021) als volgt:

  1. Het opzetten van een online promotie platform waar veelbelovend talent gratis of tegen een zeer laag tarief aan het grote publiek kan worden voorgesteld.
  2. Het klaarmaken van een informatiepakket voor jong veelbelovend talent. Hierin zal informatie te vinden zijn over marketing, publishing, fondsenwerving, crowdfunding, promotie, distributie, boekingen, etc.
  3. Het aanbieden van gratis advies-/begeleidingsgesprekken met als doel talentontwikkeling waardoor jong talent zich gesteund voelt en door onze informatie sterker in de schoenen staat.
  4. Het ontwikkelen van online trainingsmateriaal waarbij de nadruk zal liggen op een stuk persoonlijk leiderschap gerelateerd aan de kunst- en muziekwereld. Dit materiaal zal openlijk aangeboden worden aan een breed publiek. Onze streven is om artiesten toe te rusten tot personen die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen en zo kunnen schitteren in de samenleving.
  5. Het mogelijk maken van projecten van veelbelovende artiesten door hen advies en praktische ondersteuning te bieden, zodat zij met hun projecten de maatschappij positief beïnvloeden. Onder positieve beïnvloeding verstaan wij: Het bevorderen van de sociale cohesie, participatie, gelijkheid en rechtvaardig handelen. Kunst verbindt en zet aan tot nadenken over de samenleving en de onderlinge verhoudingen.

 

Adres:
Stichting De Talentstrateeg
Voorstraat 5
4054 MV ECHTELD
www.detalentstrateeg.nl

Contactpersoon:
Wilbert de Goei
06-37430641
info@detalentstrateeg.nl

RSIN: 859736635
KvK:
73994170
ANBI: Ja (Cultureel)

Taka Tuka – Project van Stichting De Talentstrateeg

€0 of €2.000 raised
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00