fbpx
 • Ons verhaal
 • Raak betrokken
 • Achtergrond
 • Geef jij?

Project Food for life - Voedselzekerheid in Malawi

De start van Project Food For LiFe (FFF)
In 2009 kwamen wij, tijdens een reis van World Servants, in aanraking met de directe gevolgen van hongersnood en hongerdood in Malawi. Voor ons was dit verschrikkelijk om te zien en mee te maken. Het raakt je als je kinderen ziet die de moed opgeven en langs de weg gaan liggen. Zo jong en dan al wachtend op de dood. Verscheurd en bewogen probeer je dit een plaats te geven en onder woorden te brengen. Het is echter zo moeilijk te beschrijven wat er dan door je heen gaat. De verslagenheid en moedeloosheid doet wat met je. Vanuit bewogenheid en christelijke warmhartigheid wilden wij niet voorbijgaan aan deze nood.  Nadat wij een concrete hulpvraag uit Chitunda in Malawi kregen, zijn wij gaan zoeken naar mogelijkheden. In 2010 hebben wij de Stichting The Art of Charity opgericht om daarvanuit werkelijk iets te doen aan deze vreselijke armoede.

Door vergroten van zelfredzaamheid 42.000 mensen in eten voorzien
Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika en is vrijwel het armste land ter wereld. Het is meer dan vier keer zo groot als Nederland en heeft ruim 19 miljoen inwoners. In 2017 had éénderde van hen geen eten. Meer dan één miljoen mensen zijn ten gevolge daarvan gestorven. Mais is het dagelijkse voedsel van alle Malawiërs. De traditionele manier waarop zij hun mais verbouwen, is verouderd. Door de klimaatveranderingen mislukt hun oogst regelmatig. Dat heeft tot gevolg dat er onvoldoende eten is en dat er vaak perioden van hongersnood zijn. Het land heeft onvoldoende middelen om voedsel te importeren. 

Binnen onze stichting ben ik, Bo Teerling, als initiatiefnemer en ondernemer op zoek gegaan naar manieren om de landbouw te verbeteren zodat er betere  opbrengsten gerealiseerd konden worden. Mijn doel is dat de Malawiërs eten op tafel hebben. Daarnaast wil ik de boeren helpen om winst te maken met hun boerenbedrijf, zodat zij op lange termijn uit de armoede komen en zelfredzaam worden. In samenwerking met landbouwdeskundigen hebben wij, vanuit onze stichting een innovatief systeem ontwikkeld genaamd Food For LiFe (FFF).

Door dit systeem kunnen we nu veel effectiever de mais verbouwen. Door de introductie van dit systeem, wordt er beter ingespeeld op de gevolgen van de klimaatverandering, wordt er misoogst voorkomen, hebben de boeren en hun gezinnen voldoende te eten en maken ze voor het eerst in hun leven winst! Het doel van FFF is het creëren van voedselzekerheid in Malawi en het bijzondere is dat dit ons is gelukt!

42.000 mensen voeden
In 2012 is de stichting gestart met het geven van concrete hulp bij de verbouw van mais aan 27 boeren. Die hulp heeft zich in de afgelopen vijf jaar stormachtig en succesvol ontwikkeld naar 3500 boeren in 2017. Het nieuwe systeem is alom bekend en geaccepteerd. Veel boeren willen graag leren hoe het werkt. Als de boeren geleerd hebben hoe de nieuwe methode werkt kunnen ze deze ook toepassen op eigen land, ook als wij hen niet meer ondersteunen. De wachtlijst voor deze training is erg lang, bijna 5000 boeren. Onze ambitie is om in 2019 deze 4900 nieuwe boeren te helpen bij het verbouwen van mais. Dit betekent, onder normale omstandigheden, 15 miljoen bordjes nsima pap. Op deze manier kunnen wij dan 42.000 mensen een heel jaar lang te eten geven.

Malawiërs doen graag mee
Veel Malawiërs hebben een sterke intrinsieke motivatie om mee te doen aan ons project. Ze hebben ontdekt dat de prille autonomie die in verschillende dorpen ontstaat hen snel verheft boven hun onbeschrijfelijk armoedige bestaan van de laatste decennia. Die intrinsieke motivatie is samen met de acceptatie van ons FFF-systeem de beste garantie voor continuïteit en duurzaamheid. Velen maken zich ons systeem nu eigen. Stap voor stap gaan ze het beschouwen en accepteren als ‘hun’ systeem. Na hun opleiding kunnen ze het zelf. Een Head Chief zei: “Finally definitely hunger free, by ourselves!”

Een nieuwe fase
Er is nu een nieuwe fase aangebroken voor het Project Food For liFe (FFF) in Malawi. Nu het project zo hard gegroeid is wil de stichting The Art of Charity van 2018-2021 werken aan verdergaande duurzaamheid en het project steeds meer zelfstandig maken. We zien nu al dat de boeren met de groeiende winst ook andere boeren gaan helpen. Uitbreiding en zelfredzaamheid dat is waar wij naar streven. Op het gebied van kennis  is deze zelfredzaamheid er al. Groepen leerkrachten trekken het land door om de boeren onze methode aan te leren waarmee ook zij een zevenvoudige oogst kunnen krijgen. Het aanleren van een boer en hem of haar (de meeste boeren in Malawi zijn vrouw) voorzien van zaaigoed kost eenmalig 50 euro. Vervolgens kan één boer hierdoor 7-8 mensen een jaar lang voeden.

Doordat we ook aan de boeren die onze methode enkele jaren toepassen vragen om een gedeelte van hun oogst af te staan als zaaigoed voor andere boeren komen we zelfs tegenwoordig onder de 50 euro uit. Onze droom is dat dit project uiteindelijk helemaal zelfvoorzienend wordt.

Onze winkel heeft een 'make-over' ondergaan en staat vol splinternieuw eigentijds woonmeubilair en woonaccessoires. Vrijdag 30 augustus a.s. vindt om 17:00 uur de heropening plaats door burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff.U bent van harte welkom om hier bij te zijn of onze vernieuwde winkel komend weekend te bezoeken!
Chaise. Mint groen en andere kleuren.Retour ontvangen van webshop.Gered van de shredder. Nu gemonteerd van 401 voor 200 euro.
Nieuw. Retour ontvangen.Gered van de shredder.Parasol van 68 voor 34 euro.
Nieuw. Retour ontvangen.Gered van de shredder.Lamp van 37 voor 19 euro
Malawi. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.Het is geweldig om wereldwijd te zien dat zoveel mensen vervult zijn van de Heilige Geest. Het is verbazingwekkend dat er op zoveel verschillende manieren uiting wordt gegeven aan het werk dat de Geest doet. Het is verbazingwekkend dat de Heilige Geest mensen inzet om Gods gerechtigheid gestalte te geven. Dat mensen zich inzetten om recht te doen. Wereldwijd zie je christenen die het koninkrijk van God zoeken. Zij doen dat op heel verschillende manieren.In onze woonplaats Oosterwolde en omgeving zijn er heel veel christenen die van harte het koninkrijk van God zoeken. Zij zijn vervuld door de Heilige Geest en leven van harte naar Zijn geboden. Zij zetten zich in met woord en daad bij tal van activiteiten. In Malawi zijn er ook heel veel christenen die van harte het koninkrijk van God zoeken. God zegent dat. In Malawi zien we de rijke zegen die God uitstort over ons project. Food For LiFe. Tijdens onze reis hebben we mensen van de GZB ontmoet. Willem-Henri en Ditteke den Hartog. Zij wonen in zuid Malawi en zijn verantwoordelijk voor de GZB activiteiten in zuidelijk Afrika. Ook in het buurland Mozambique zijn er landbouw projecten. Eentje daarvan ligt dichtbij de grens met Malawi. Daar is acht jaar aan gewerkt maar is mislukt. Zij hebben ons gevraagd om ook daar Food For LiFe te introduceren. Dat is nog niet zo eenvoudig omdat het totaal andere mensen zijn dan mensen in Malawi. Je zou kunnen zeggen dat ze tegengesteld zijn aan onze mensen in Malawi. Malawi is het warme hart van Afrika, maar ook het armste land. We werken aan een plan om onze mensen vanuit Malawi in te zetten in Mozambique. Beide landen zijn arm. De bevolking van Malawi bestaat grotendeels uit jongeren. Twee derde deel van de inwoners zijn jonger dan 25 jaar. Overal waar we jongeren ontmoeten getuigen zij er van dat ze christen zijn. Zelfs in hotels en restaurants. Ruth is schoonmaakster. Ik kende haar niet. Ze had gehoord dat ik weer vertrok. Ze bleef in de gang van het hotel staan. Pakte mijn beide handen en ging bidden. Eerder hadden we een dominee op wonderlijke wijze gevonden. Hij zette zijn brommer uit. Midden op straat deden we een kringgebed. Hand in hand. Later kwamen we Samuel tegen. Samuel bediende ons in het restaurant. Ik vroeg hem of hij 1 of 2 Samuel was. Hij snapte het en getuigde van zijn christen zijn. Wat ik zie is dat God medewerkers zoekt voor het goede werk wat Hij begonnen is. Van investeerders tot vrijwilligers. Wat ik niet begrijp dat er in Nederland nog zoveel mensen zijn die wel geloven in God maar daar niet mee aan de slag gaan. In Nederland zijn we onvoorstelbaar rijk. Ik bedoel niet alleen dat wij veel geld hebben maar vaak ook veel vrije tijd hebben. Daarnaast hebben wij onvoorstelbaar veel kennis en voorzieningen. God daagt -naar mijn idee- zowel de kerk als ons persoonlijk uit om met onze rijkdom aan de slag te gaan en niet wat ik veel kerken zie doen het geld als gestold vertrouwen op de bank houden. Voor de zekerheid ongebruikt laten. Mijn advies: Durf het in te zetten in Gods koninkrijk. Investeer bijvoorbeeld tijd en geld in de jeugd om hen bij de kerk te houden. Laat anderen in de wereld delen van jouw rijkdommen. Als je dat niet durft en alleen vertrouwt op jezelf en je eigen kunnen, je eigen spaarpot, verbaas je er dan maar niet over dat God ergens anders op zoek gaat naar medearbeiders voor Zijn akker. Waar de kerk haar missie uit het oog verliest, verliest ze al snel God uit het oog. Verbaas je er maar niet over dat kerken leeglopen als talenten niet worden benut.
Achtergrond

Visie
Gedreven door christelijke warmhartigheid willen wij vanuit Stichting The Art of Charity   mensen in de armste landen ter wereld helpen om op duurzame wijze te leren hoe ze zichzelf kunnen voorzien in voedsel. Tegelijkertijd of nadat dit is bereikt willen we hun helpen om economische zelfstandig te worden. Stichting The Art of Charity werkt daarbij vanuit de volgende principes:

Geef hoop
Door het toepassen van de nieuwe landbouwmethodes waardoor er eten is voor de mensen, ontstaat er hoop bij de lokale boeren om bevrijd te worden uit de armoede.

Creëer economische zelfstandigheid
Door micro-krediet in natura te geven aan de boeren in combinatie met onderwijs over nieuwe landbouwmethodes krijgen de boeren een opstapje naar financiële onafhankelijkheid.


Verander een land

Stichting The Art of Charity werkt samen met de overheid van Malawi om steeds meer boeren te helpen en Malawi op bredere schaal uit de armoede te trekken.

 

 

Adres:
Stichting The Art of Charity
Groote Woldweg 22
8097RS Oosterwolde (Gld)
www.helpmalawi.nu

Contactpersoon:
Bo Teerling
06-51359392
info@stichtingcharity.nl

RSIN: 822291319
KvK:
8224426
ANBI: Ja
CBF: Ja

 

Food For Life – Project van Art of Charity

€5 of €10.000 raised
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00