fbpx
  • Ons verhaal
  • Achtergrond
  • Geef jij?

Inspiratie door aanbidding

Verlangen…
Als stichting is het ons verlangen om mensen te inspireren op het gebied van  aanbidding. We zien uit naar de tijd dat elke plaatselijke kerk weer in haar kracht komt te staan, doordat zij de ontmoeting met de levende God, de liefdevolle Vader en krachtige Koning weer centraal zet in haar samenkomen. Graag helpen wij kerken daarbij om deze visie te realiseren.

Prachtig om te zien
Wat is het prachtig om te zien als tijdens de aanbidding van God mensen aangeraakt worden door Gods liefde. God de Vader is zo liefdevol en goed. We merken regelmatig dat mensen tijdens de lofprijs en aanbidding herstel ervaren in hun relatie met God. Ze ervaren God heel dichtbij en deze positieve ervaringen brengen veel goeds teweeg. Ook laten ze vaak de gemeenschap niet onberoerd. We zijn dan ook erg dankbaar dat we als stichting diverse kerken in Nederland tot zegen kunnen zijn.

Hoe helpen wij kerken?
Vanuit Stichting Meer dan een Lied helpen we graag zowel grote als kleine kerken op het gebied van lofprijs en aanbidding. Dit doen wij door het verzorgen van inspiratiediensten en themadiensten.

Wat zijn inspiratiediensten?
Een inspiratie dienst staat voor: Geïnspireerde samenzang ondersteund door kwalitatieve muziek en multimedia. Eventueel kunnen we ook een ervaren spreker meevragen. Ook is de inbreng van een kunstenaar die live een kunstwerk maakt mogelijk.

 

Wat zijn themadiensten?
Samen met Compassion kunnen wij een complete dienst verzorgen , inclusief een inspirerende spreker van Compassion.  Bekijk hier de brochure met meer informatie  over deze diensten.

Overige activiteiten
Naast het verzorgen van inspiratie- en themadiensten in kerken, inspireren we mensen ook graag door muzikale ondersteuning te bieden tijdens vrouwenochtenden, jeugddiensten, festivals, etc.  Eén van de activiteiten die we nog speciaal willen benoemen is de vrouwenactiviteit: Durf te dromen.

Durf te dromen
Spreker Rianca Evers en zangeres en pianiste Nathalie Booij, genieten er allebei
enorm van om anderen na te laten denken over hun dromen en verlangens die zij van God hebben gekregen in hun hart. Vanuit onze stichting hebben we daarom samen met Compassion een programma samengesteld speciaal voor vrouwen om hen te
inspireren. Tijdens deze vouwenochtenden en vrouwenavonden  stellen we steeds de vraag:  Wat is jouw eigen droom en hoe helpen jullie als vrouwen elkaar om je dromen te realiseren? Bekijk hier de brochure “Durf te dromen”.

 

Achtergrond

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het door middel van zang en muziek verkondigen van een boodschap  van hoop en redding door Jezus Christus en het bemoedigen van medegelovigen en andere belangstellenden;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het verzorgen van optredens door de band “Nathalie Booij” (danwel door één of meer andere muzikanten) tijdens kerkdiensten en/of  (andere) bijeenkomsten;
  • Het verzorgen van optredens en/of concerten door voormelde band en/of één of meer andere muzikanten; 
  • Het leggen van contact met luisteraars middels de vorenbedoelde muziek en het voeren van gesprekken met hen;
  • Het verzorgen van mogelijkheden tot ontwikkeling van voormelde band en/of één of meer andere muzikanten.

Adres:
Stichting  Meer dan een lied
Rielerweg 95
7416ZC Deventer
www.meerdaneenlied.nl
www.nathaliebooij.nl

Contactpersoon:
Mark Pardijs
0681364427
mrpardijs@gmail.com

RSIN: 853128637
KvK:
58659080
ANBI: Ja

Stichting Meer dan een lied

€0 of €2.000 raised
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €10,00